وام قرض‌الحسنه


مفهوم قرض الحسنه در بانکداری اسلامی

قرض الحسنه اعطایی عقدی است که به موجب آن بانک (به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقی و یا حقوقی(به عنوان قرض گیرنده) به قرض واگذار می نماید.تعهد بازپرداخت قرض گیرنده، صرفا معادل مبلغ دریافتی بعلاوه کارمزد آن خواهد بود .

اهداف موسسه


 • تلاش در جهت فقرزدایی
 • مبارزه با رباخواری
 • تقویت اقتصاد مقاومتی
 • حمایت از نیازمندان
 • ترویج و تقویت فرهنگ نوع دوستی
 • کاهش معضل بیکاری و ایجاد اشتغال  در جامعه
 • کاهش تعیض‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه

نظرات متقاضان وام

بنیان‌گذاران موسسه مهر کوثر


ابوذر حسن زاده

دکتر زهیر طیب

دکتر زهیر طیب

محسن رفیع

Untitled-1

دکترعلی محمد موذنی

دکتر علی محمد موذنی

گزارش عملکرد


 • افتتاح حساب ۹۸
 • تسهیلات ۹۸
 • افتتاح حساب ۹۷
 • تسهیلات ۹۷
 • افتتاح حساب ۹۶
 • تسهیلات ۹۶
 • ازدواج و جهیزیه
 • اشتغال
 • درمان
 • بدهی
 • مسکن
 • تحصیل
 • سایر
۰
+
تعداد مشتریان
۰
سابقه فعالیت
۰
تعداد اعضا هیئت امنا
۰
تعداد وام های پرداخت شده

حامیان صندوق قرض‌الحسنه مهر کوثر