دکتر زهیر طیب


رئیس هیأت مدیره

زهیرطیب

به نام نامیِ دوست، که هرچه هستیم اوست

همراهان ارجمند ؛
خداوند متعال را شاکریم که فرصت خدمتگزاری به مردم عزیز ایران را به اینجانب و همکارانم عطا نموده است تا بتوانیم خدمتگزار شما عزیزان باشیم.

شعار ما وام آسان و بدون بهره است.

این مجموعه با درکی صحیح از اهداف، رسالت ها و مسوولیت های اجتماعی خویش، کوشش می کند تا در جهت تسهیل امور مردم و کارگشایی قدم بردارد. گامهای کوچک این مرکز برای ازدواج جوانان ، مقابله با بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار ، کمک به سلامت جامعه ، همکاری در تأمین مسکن و مانند آن، افتخار است.
گسترش فرهنگ نیکوی قرض الحسنه در جامعه اسلامی، نوع دوستی و دیگرخواهی را در درون انسان، رشد می دهد.
اهل خیر با سپرده گذاری در صندوق مهرکوثر می توانند به فزونی توان صندوق برای اعطای وام به هموطنان عزیز کمک کنند.
این مرکز، از پیشنهادها و انتقادات سازنده استقبال می کند و باور ماست که با همراهی شما گرامیان، می توانیم گام های بلندتری در راه خدمت به هم نوعان خود برداریم.

درهای صندوق مهرکوثر به روی همۀ مردم عزیز باز و دست یاری ما به سوی اهل خیر دراز است تا دوشادوش یکدیگر و به یاری خداوند بزرگ، به هم یاری رسانیم و خدای مهربان را به نیکوترین وجه بندگی کنیم.

با احترام
زهیر طیب