صفحه اصلي واریز به حساب مديريت حساب تعريف مشتری ويژه همکاران

سه شنبه 29 مرداد 1398
قرض الحسنه مهر کوثر

واریز به حساب (یا پرداخت قسط)

با استفاده از رمز دوم کارت بانکی واریز به حساب انجام بدید یا پرداخت قسط خود را انجام دهید .
لطفاً به قسمت واریز به حساب مراجعه فرمایید.

انتقال وجه

انتقال وجه بین حسابهای داخلی صندوق
انتقال وجه بین حسابهای شعب دیگر که آنلاین می باشند.
به زودی انتقال به حسابهای بانکی از طریق پیامک بانک و اینترنت بانک فراهم می شود.

واریز و برداشت شعب آنلاین

امکان واریز و برداشت از دیگر طریق شعب آنلاین

صورتحساب

مشاهده مانده و گردش حساب در بازه زمانی مختلف

خدمات چک

مشاهده و پیگیری چک های واگذاری
مشاهده دسته حواله های نزد مشتری و جزئیات آن
ثبت چک های صادره

وام

مشاهده لیست وام ها و وضعیت اقساط
درخواست و پیگیری وام
قبول ضمانت و لیست ضمانت ها

صندوق قرض الحسنه مهر کوثر ،