هیات امناء

هیأت امناء صندوق مرکب از ۱۰ نفر است که بار اول از سوی موسسین انتخاب شده و انتخاب یا جایگزینی اعضاء هیأت امناء پس از بار اول مطابق ماده ۹ اساسنامه صندوق می باشد،این هیأت بالاترین مقام صندوق بوده و در هر حال و هر مورد نایب مناب موسسین است.
وظایف و اختیارات هیأت امناء:رسیدگی به ترازنامه و بیلان صندوق، استماع گزارش بازرسان، انتخاب و عزل و تجدید انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان، تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق، اصلاح اساسنامه، تعیین و تصویب منابع مالی صندوق، تعیین خط مشی صندوق، نظارت بر عملکرد هیئت مدیره، انحلال و تصفیه صندوق.

هیات امنا صندوق کوثر

ساختار سازمانی صندوق مهر کوثر

زمینه‌های فعالیت

ایجاد ارتباط بین نیازمندان و خیّرین

قرض الحسنه کوثر

صندوق مهر کوثر پل ارتباطی بین نیازمندان و خیّرین می باشد.

صندوق قرض الحسنه مهر کوثر یک واحد پولی و مالی با نیّات خیرخواهانه است که به منظور انجام خدمات عام المنفعه، کـمـک بـه تـامـیـن نـیـازهـا و بـهـبـود زندگـی افـراد نـیـازمـند ، اعطای وام های بدون سود وبهره (قرض الحسنه) از طریق جذب و دریـافت وجـوه خـیریـن و سایـر اشـخـاص حـقـیـقـی و حـقوقی که بصورت قرض الحسنه در اخـتیار صندوق قرار خواهند داد ، فعالیت می نماید.

حمایت و پشیبانی از نیازمندان

صندوق مهر کوثر

یکی از برنامه های مؤمنان حمایت از نیازمندان است که یکی از جلوه های آن انفاق کردن است که این عمل باید با شرائط و آداب ویژه خود انجام شود، انفاقی ارزشمند است که اولاً از مال پاکیزه باشد و ثانیاً با اخلاص و در راه خدا باشد و ثالثاً همراه با آن یا پس از انجام عمل منّت گذاشتن و اذیّت کردن نسبت به گیرنده انفاق رخ ندهد در غیر این صورت عمل باطل و بی اثر می شود و پاداشی را بهره انفاق کننده نمی کند. عمل انفاق آثاری برای فرد و جامعه دارد آثار فردی آن تزکیه نفس و پاکسازی انسان و پرورش روح او و مبارزه با روحیه مال دوستی است و آثار اجتماعی آن پرکردن خلأ اجتماعی و رفع نیاز، نیازمندان و حمایت از آن هاست.

پرداخت وام های بدون بهره

قرض الحسنه کوثر

در قرآن، سیزده بار با واژه های گوناگون، سخن از قـــرض به میان آمده و بــه آن تأکید شده است. در هر جا که کلمه «قرض» آمده به دنبال آن کلمه «حَسناً» نیز آمده است. از این رو در اسلام به وام بی بهره «قرض الحسنه» می گویند. این ترکیب بیانگر آن است که قرض دادن باید به صورت نیکو انجام شود. نیکویی آن را می توان از چند جهت تصوّر کرد:

 1. آبرومندانه باشد
 2. بی منّت باشد
 3. بدون چشم داشت به سود و بهره باشد.
 4. برای خشنودی خدا باشد.
 5. از روی میل و علاقه باشد.

گزارش عملکرد

 • افتتاح حساب ۹۸
 • تسهیلات ۹۸
 • افتتاح حساب ۹۷
 • تسهیلات ۹۷
 • افتتاح حساب ۹۶
 • تسهیلات ۹۶
 • ازدواج و جهیزیه
 • اشتغال
 • درمان
 • بدهی
 • مسکن
 • تحصیل
 • سایر